APOLITA "Kolik nenávisti dokážem tolerovat?" [LP, 2014]