UŽ JSME DOMA "SEStřih BRAtřih / MEdley YOUdley" [LP, 2017]